அல்லாஹ்வின் அருளும் மனிதனின் நிலைப்பாடும் மௌலவி ஆரிபா
 
Allahwin arulum manidhanin nilaipadum Mou. Arifa
Happy children Happy family -Fathima Begum
Date: 19th of Nov.
Time: 9-12.30 pm
Venue: Almuslimaath Office
at 2, Botheju Avenue, Station Rd, Dehiwela.
Call 2736577

Leave a Reply

Open chat
Salams and blessings to all👋
How can we help you?
× How can I help you?